Računovodstvo

Nudimo popoln servis za področje računovodskega spremljanja poslovanja za potrebe lastnika, davčne uprave in statistike, vključno z davčnim svetovanjem za družbe z omejeno odgovornostjo za samostojne podjetnike in za javne in zasebne zavode.
Za izvajanje storitev za stalne stranke se s pogodbo dogovorimo pred začetkom izvajanja dela. Dogovorimo se za obseg dela, roke, cene ter druge obveznosti in pravice obeh strank. Uporabljamo cenik Gospodarske zbornice z manjšimi prilagoditvami. Ceno za naše storitve oblikujemo v dogovoru z naročnikom v odvisnosti od velikosti njegove dejavnosti in obsega storitev, ki nam jih zaupa in zaračunavamo po dejansko opravljenem delu.
Želimo, da naše stranke stalno spremljajo finančne podatke o svoji družbi, zato jih redno obveščamo o terjatvah, obveznostih in poslovnem rezultatu.

Naš zaposleni Boris Jereb je z opravljenim izpitom dokazal strokovnost in znanje s področja računovodstva pri Zbornici računovodskih servisov in pridobil naziv Strokovni vodja računovodskega servisa.

image1