Notranja revizija

Notranje revizije proračunskih uporabnikov so postale pomemben element nadzora javnih financ. Proračunski uporabnik je dolžan organizirati notranji nadzor kot interno službo ali kot naročanje storitve pri zunanjih izvajalcih, ki imajo pooblastila za izvajanje teh storitev. V letu 2014 smo pridobili licenco za izvajanje teh storitev. Tako ponujamo tudi izvedbo notranje revizije za proračunske uporabnike – kot novo storitev v naši ponudbi. Pogodbe se sklepajo letno ali za daljše obdobje.