Kdo smo

Vsi skupaj in vsak zase si želimo z izkušnjami in znanjem kar najučinkoviteje pomagati strankam ob vsakem času, zato se stalno izobražujemo in poskušamo s pomočjo obsežne tekoče literature in seminarjev slediti stroki.

team member
Danica KržišnikUstanoviteljica
Ustanoviteljica, Danica Kržišnik sem leta 1983 končala ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Nato sem se zaposlila kot računovodja v gimnaziji v Idriji, kjer sem opravila pripravništvo. Po dveh leti pridobivanja osnovnih izkušenj sem dobila ponudbo za novo službo v IMP Idrija, za vodjo sektorja za računovodstvo in finance, in jo tudi sprejela. Tu sem ostala do leta 1995. Postopoma sem se usmerila v razvoj lastnega podjetja za opravljanje ekonomskih storitev ter se dodatno izobraževala za pridobitev licence revizorja. S širokim znanjem s teh področij sem že v začetku lahko opravljala vse v uvodni predstavitvi omenjene dejavnosti. Hkrati pa sem tudi skupaj z revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o. Ljubljana opravljala pripravništvo za komercialno revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb. Od leta 2000, ko sem pridobila licenco za pooblaščenega revizorja samostojno opravljam revizije letnih poročil gospodarskih družb. Kasneje sem pridobila tudi licenco svetovalca za mala podjetja, v letu 2008 pa sem postala tudi sodni izvedenec na področju poslovnih financ.
  team member
  Boris JerebRačunovodja
  V letu 1999 se mi je pridružil nov sodelavec Boris Jereb, ki je takrat ravno končal srednjo ekonomsko šolo. Po končanem pripravništvu je prevzel večino računovodstva in pridobili smo precej novih strank. Boris je tudi mojster za reševanje računalniških problemov in občasno pomaga tudi našim strankam izven pisarne. V času dela pri nas se je vpisal v višješolski študijski program in v letu 2010 pridobil naziv ekonomist - računovodja. Septembra 2015 je v pri Zbornici računovodskih servisov v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pridobil naziv Strokovni vodja računovodskega servisa, za kar je moral z opravljanjem izpita dokazati svoje strokovno znanje s področja računovodstva.
   team member
   Urška FilipRevizor, svetovalka
   »Leta 2004 je k nam na obvezno prakso prišla Urška Filip, študentka ekonomske fakultete in pri nas kar ostala. V tem času je diplomirala na ekonomski fakulteti v Ljubljani smer računovodstvo in revizija ter pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo v Ljubljani, kjer je v letu 2008 pridobila strokovni naziv revizor, leta 2011 pa še naziv pooblaščeni revizor. V letu 2014 je zaključila izobraževanje na Centru za razvoj financ in pridobila naziv državna notranja revizorka. V naši družbi se ukvarja predvsem z revizijami - zunanjimi in notranjimi, kadrovskim svetovanjem za potrebe naših strank in davčnim svetovanjem.«
    team member
    Kristina FurlanRačunovodja, revizor
    V letu 2010 je pri nas izkušnje in praktična znanja iz računovodstva in revizije začela nabirati Kristina Furlan, takrat še študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija. Septembra 2011 je po zaključku prve bolonjske stopnje pridobila naziv diplomirana ekonomistka, nato pa je leta 2014 z odliko magistrirala na drugi bolonjski stopnji Ekonomske fakultete in pridobila naziv magistrica poslovnih ved. Po končanem študiju se je redno zaposlila v našem podjetju, kjer skrbi za računovodstvo naših strank in sodeluje pri revizijah. V prostem času je navdušena športnica, ki uživa v naravi in vedno znova išče nove izzive.