Druge ekonomske storitve

Nudimo tudi posamezne storitve po vašem naročilu:

  • svetovanje in pomoč pri knjiženju in/ali izdelavi bilanc pri vas, če sami vodite svoje računovodske posle
  • nadomeščanje zaposlenih v vašem računovodstvu v primeru daljših bolniških odsotnosti ali porodniških dopustov
  • izdelava poslovnih, investicijskih in razvojnih načrtov,
  • davčno svetovanje z vseh področij obdavčitev pravnih in fizičnih oseb (DDV, davek od dohodka pravnih oseb, dohodnina, tudi nepremičnine in kapitalski dobički) in pomoč pri davčnih pregledih,
  • obračun plač in svetovanje za kadrovsko področje,
  • organiziranje in izvajanje izobraževanja in raznih seminarjev s temami iz zgoraj naštetih področij v poljubi obliki,
  • izdelava in komentar bonitete gospodarskih družb …, analize poslovanja dolžnikov,…