Urška Filip Revizor, svetovalka

team member

»Leta 2004 je k nam na obvezno prakso prišla Urška Filip, študentka ekonomske fakultete in pri nas kar ostala. V tem času je diplomirala na ekonomski fakulteti v Ljubljani smer računovodstvo in revizija ter pridobila naziv univerzitetna diplomirana ekonomistka. Izobraževanje je nadaljevala na Inštitutu za revizijo v Ljubljani, kjer je v letu 2008 pridobila strokovni naziv revizor, leta 2011 pa še naziv pooblaščeni revizor. V letu 2014 je zaključila izobraževanje na Centru za razvoj financ in pridobila naziv državna notranja revizorka. V naši družbi se ukvarja predvsem z revizijami – zunanjimi in notranjimi, kadrovskim svetovanjem za potrebe naših strank in davčnim svetovanjem.«