Kristina Furlan Računovodja, revizor

team member

V letu 2010 je pri nas izkušnje in praktična znanja iz računovodstva in revizije začela nabirati Kristina Furlan, takrat še študentka Ekonomske fakultete v Ljubljani, smer računovodstvo in revizija. Septembra 2011 je po zaključku prve bolonjske stopnje pridobila naziv diplomirana ekonomistka, nato pa je leta 2014 z odliko magistrirala na drugi bolonjski stopnji Ekonomske fakultete in pridobila naziv magistrica poslovnih ved. Po končanem študiju se je redno zaposlila v našem podjetju, kjer skrbi za računovodstvo naših strank in sodeluje pri revizijah. V prostem času je navdušena športnica, ki uživa v naravi in vedno znova išče nove izzive.