Danica Kržišnik Ustanoviteljica

team member

Ustanoviteljica, Danica Kržišnik sem leta 1983 končala ekonomsko fakulteto v Ljubljani. Nato sem se zaposlila kot računovodja v gimnaziji v Idriji, kjer sem opravila pripravništvo. Po dveh leti pridobivanja osnovnih izkušenj sem dobila ponudbo za novo službo v IMP Idrija, za vodjo sektorja za računovodstvo in finance, in jo tudi sprejela. Tu sem ostala do leta 1995. Postopoma sem se usmerila v razvoj lastnega podjetja za opravljanje ekonomskih storitev ter se dodatno izobraževala za pridobitev licence revizorja. S širokim znanjem s teh področij sem že v začetku lahko opravljala vse v uvodni predstavitvi omenjene dejavnosti. Hkrati pa sem tudi skupaj z revizijsko družbo PLUS REVIZIJA d.o.o. Ljubljana opravljala pripravništvo za komercialno revidiranje računovodskih izkazov gospodarskih družb. Od leta 2000, ko sem pridobila licenco za pooblaščenega revizorja samostojno opravljam revizije letnih poročil gospodarskih družb. Kasneje sem pridobila tudi licenco svetovalca za mala podjetja, v letu 2008 pa sem postala tudi sodni izvedenec na področju poslovnih financ.