Izvajanje izobraževanj

12 Dec 2014

Izvajanje izobraževanj

organiziranje in izvajanje izobraževanja in raznih seminarjev s temami iz zgoraj naštetih področij v poljubi obliki.