Postopki za ustanovitev »samostojnega podjetnika«

12 Jan 2015

Postopki za ustanovitev »samostojnega podjetnika«

– Ustanovitev na točki e-VEM
– Vpis v poslovni register pri AJPES
– Prijava zavezanca v zavarovanje
– Prijava zavezanca v davčni register
– Obrtno dovoljenje po potrebi

 Ustanovitev

Samostojni podjetnik se registrira z vpisom v Poslovni register Slovenije. Vpis v Poslovni register je možno narediti preko portala e-vem (vse na enem mestu) ali na kateri koli vstopni točki VEM. Prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije (obrazec PRS1-sp) s priloženo izjavo (obrazec PRS1-sp – priloga) in aktom o zastopništvu bodoči s.p. predloži v papirni obliki na vstopnih točkah VEM ali po elektronski pošti preko centralno informacijskega sistema.

S.p. z obrazcem PRS1-sp prijavi tudi vse spremembe (spremembe podatkov, izbris). Vlagatelj prejme (kot potrdilo o prejeti prijavi) od vstopne točke »VEM« Obvestilo o prejemu prijave za vpis v PRS. Sistem »e-VEM« podatke posreduje AJPES-u, ki bodočemu s.p. dodeli matično številko, ga vpiše v PRS ter izda sklep o vpisu v PRS. AJPES pri vpisu v PRS ne zahteva dokazil o izpolnjevanju posebnih pogojev za opravljanje katerekoli dejavnosti. Podatke o s.p. prek sistema »e-VEM« v elektronski obliki prejmejo tudi DURS, OZS in ZZZS.

Bodoči podjetnik pride na vstopno točko le z osebnim dokumentom in davčno številko. Obrazec za vpis podjetja v poslovni register pripravi referent na vstopni točki, podjetnik pa ga le podpiše.

Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v register. Če drugi predpisi ali zakoni določajo še posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost šele takrat, ko izpolni te pogoje.

Če drug zakon določa, da sme podjetnik začeti z opravljanjem dejavnosti, ko pristojni državni organ oziroma organizacija z javnimi pooblastili izda odločbo, s katero ugotovi, da podjetnik izpolnjuje pogoje za opravljanje te dejavnosti, lahko podjetnik začne opravljati to dejavnost šele takrat, ko pristojni organ izda tako odločbo. Sicer lahko začne s poslovanjem takoj po ustanovitvi.

Obrtno dovoljenje – pogoj za opravljanje dejavnosti

Obrtno dovoljenje se potrebuje v primeru, če podjetnik opravlja obrtno dejavnost. Obrtne dejavnosti so zavedene v Uredbi o obrtnih dejavnostih. Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja pa je izobrazba ustrezne stopnje in smeri ali ustrezna usposobljenost.

Pri obrti podobnih dejavnostih se pravico do opravljanja dejavnosti pridobi z vpisom v obrtni register, dejavnosti pa niso regulirane z zagotavljanjem ustrezne izobrazbe ali usposobljenosti.

Postopke v zvezi z izdajo obrtnih dovoljenj in vpisom v obrtni register, vodijo pooblaščene osebe na Območnih obrtno-podjetniških zbornicah. Za pridobitev obrtnega dovoljenja podjetnik odda vlogo sam, za obrti podobne dejavnosti pa Obrtno-podjetniška zbornica opravi vpis v obrtni register po uradni dolžnosti na podlagi obvestila upravljalca poslovnega registra (AJPES).

Prijava v davčni register

V osmih dneh po registraciji mora s.p. vložiti prijavo v davčni register, ki vsebuje naslednje podatke :

– Kdo bo vodil vaše knjigovodstvo?
– Način vodenja knjig  v vašem s.p. (enostavno knjigovodstvo, dvostavno knjigovodstvo ali normirani odhodki)
– Kolikšne prihodke in odhodke pričakujete v tekočem letu?
– Kateri dan v mesecu bi izplačevali plače, v kolikor bi imeli zaposlene?

Pred začetkom poslovanja se morate odločiti tudi ali boste zavezanec za DDV. Če se odločite za vstop v sistem DDV, vložite pri pristojnemu davčnemu uradu zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV (obrazca DDV-P2 in DDV-P3). Davčni zavezanec mora davčnemu organu prijaviti tudi vsakršno spremembo v zvezi z dejavnostjo in prenehanje opravljanja dejavnosti.

Popoldanski s.p.

Popoldanski s.p. oz. popoldanska obrt se pogovorno ali v praksi sicer še vedno uporablja, kar pa ni pravilno. Da se nek podjetnik ukvarja s popoldansko obrtjo se nanaša na tistega podjetnika, ki ni samozaposlen (zaposlen je nekje drugje) in ima zato urejeno plačevanje prispevkov za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje preko redne zaposlitve ali preko drugega statusa. V zvezi z opravljanjem dejavnosti (“popoldanskim s.p.”), ki jo opravlja zraven zaposlitve, pa plačuje le pavšalne prispevke. Se pravi do razlik prihaja zgolj v zvezi s plačevanjem prispevkov, medtem ko je pravno formalen status podjetnika oz. osebe, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo enako urejen, ne glede na to ali je redno zaposleni kje drugje ali pa se ukvarja izključno z opravljanjem dejavnosti pod obliko samostojnega podjetnika.

POSTOPKI PO USTANOVITVI S.P.-ja

Pridobitev digitalnega potrdila na Upravni enoti

Na podlagi osebnega digitalnega zavezanca uredite še registracijo in pooblastila za:
– DURS
– Ajpes
– ZPIZ

Ureditev sedeža in poslovnih prostorov

Za opravljanje dejavnosti poslovnega prostora ne potrebujete, če opravljate mirno dejavnost doma. Poslovni prostor je obvezen pri opravljanju določenih dejavnosti. Če želite poslovni prostor registrirati doma, morate na Upravni enoti pridobiti uporabno dovoljenje. Pogoji za poslovni prostor so predpisani le za določene dejavnosti (npr. gostinski obrat, frizerski salon, masažni salon, študentski servis ipd.).

Poslovni naslov je lahko tudi v večstanovanjski hiši, v kolikor kot podjetnik opravljate tiho dejavnost.

Največ podjetij registrira svoj poslovni naslov kar doma oziroma v stanovanjski enoti. To lahko storijo vsi, ki opravljajo tiho dejavnost in hkrati dejavnost, za katero z Zakonom ali drugim predpisom ni določeno, da je poslovni prostor obvezen. Podrobna določila glede pogojev za registracijo poslovnega naslova doma, si lahko preberete v Stanovanjskem zakonu.

Odprtje TRR pri banki

Samostojni podjetnik odpre račun za dejavnost pri eni od bank in ga uporablja samo za plačila, ki so povezana z dejavnostjo. Za svoje potrebe kot fizična oseba ohrani svoj TRR in ga ne uporablja za dejavnost. Smiselni so le prenosi sredstev med obema računoma po potrebi. Zagotovi si tudi elektronski dostop do računa samostojnega podjetnika in po želji odobri pooblastila za dostop tudi drugim osebam.

Organizacija računovodstva in izpolnjevanja davčnih obveznosti

Računovodstvo in obračun davčnih obveznosti lahko:
– vodite sami
– pooblastite računovodski servis.