Obvestilo o uvedbi e-računov po 01.01.2015 | PES Boris Jereb s.p.

Obvestilo o uvedbi e-računov po 01.01.2015

7 Jan 2015

Obvestilo o uvedbi e-računov po 01.01.2015

Obveščamo vas, da bodo morali s 01.01.2015 proračunski uporabniki prejemati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki. Pravne in fizične osebe bodo morale za dobavljeno blago, izvedene storitve ali izvedene gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom (npr. občine, vrtci, šole, ministrstva, bolnice, ipd.) e-račune. To v praksi pomeni, da se jim ne bo pošiljalo računov po klasični poti (po navadni pošti) ampak preko ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP (Uprava Republike Slovenije za javna plačila) sklenjene pogodbe. Vsi izdani e-računi morajo biti podpisani z elektronskim podpisom in pripravljeni v obliki e-SLOG, ki je enotna standardizirana oblika e-računa. Podjetja lahko e-računu priložijo tudi priloge v pdf-obliki, računov v taki obliki pa proračunskim uporabnikom ne smejo pošiljati na elektronski naslov. Beri dalje.

Pravne in fizične osebe lahko pošljejo e-račune proračunskim uporabnikom na tri načine:

  • prek bank, ki so vključene v medbančno izmenjavo e-računov prek procesorja Bankart,
  • prek ponudnikov elektronskih poti, s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe, ali
  • prek portala e-računi pri UJP.

V kolikor izdajate račune proračunskim uporabnikom preverite koliko računov izdate mesečno, kajti od tega je odvisno preko katerega kanala se vam najbolj splača urediti poslovanje z e-računi. Z bankami in ostalimi ponudniki s katerimi ima UJP sklenjene pogodbe,  morate skleniti pogodbe in za to plačati ustrezno nadomestilo. Nadomestilo za uporabo te storitve pa je odvisno od tega, koliko računov izdate na mesec. Če izdate do pet takih računov na mesec je najbolj ugodno pošiljati račune preko portala pri UJP. Vnos je v tem primeru ročen in velikost priloge k e-računu je omejena na 1 MB. Storitev je brezplačna s strani UJP.

Če želite, da bi računovodski servis za vas opravljalo vnose izdanih e-računov na UJP, morate urediti pooblastilo za oddajo. Lahko pa e-račune oddajate sami. V kolikor se boste odločili za slednje, se morate registrirati na spletni strani UJP ter imeti ustrezno digitalno potrdilo.

Od 1. januarja 2015 proračunski uporabniki sprejemajo račune le v elektronski obliki. To velja tudi za v decembru opravljene storitve in dobavljeno blago, če je izvajalec papirni račun poslal v decembru, proračunski uporabnik pa ga bo prejel po 1. januarju 2015.